GINOP-5.3.5-18-2018-00066 Hangszeresek munkaerőpiaci alkalmazkodóképességét fejlesztő tematikus projekt

 
 
 
Helyzetértékelés
A HANOSZ tagjai – valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó kiskereskedelmi láncolatok - látják el hangszerekkel, audiovizuális, fénytechnikai eszközökkel a magánszemélyeket, zenekarokat, rendezvényhelyszíneket, fesztiválokat, valamint a zenei élet bármely területén működő vagy ott szolgáltatásokat biztosító vállalatokat, stúdiókat, rádiókat és televíziókat egyaránt. A HANOSZ országos szervezet, tagjainak jelenlegi száma 49. A tagok folyamatos szakmai, piaci, iparági adatokkal, tapasztalatokkal segítik a HANOSZ operatív munkáját, melyekre támaszkodva a HANOSZ számukra országos érdekképviseletet és magas szintű információ-ellátottságot biztosít.
 
Az utóbbi évek tapasztalatai és számszerűsíthető adatai szerint elmondhatjuk, hogy az ágazat munkaerőpiaci szempontból mély gödörbe került. A feladatok ellátásához szükséges szakképesítés megszerzéséhez állami támogatás nem társul. A képzés magas óraszámon szerezhető meg, a gyakorlati képzés magas minőségű, drága eszközök nélkül nem megvalósítható. A piacon dolgozó hang- fény- és látványtechnikusok száma az érdekképvisleleti szervezetek kutatásai szerint meghaladja az 10000 főt, ugyanakkor a képesítéssel rendelkezők száma nem éri el a 20%-ot. A drága képzési követelmények miatt többnyire szakképesítés nélkül kerülnek foglalkoztatásra a munkavállalók. Hangtechnikai feladatokat kizárólag szakirányú képesítés birtokában végezhetnek a munkavállalók. Az utóbbi időben rendszeressé vált munkaügyi ellenőrzések alkalmával több esetben jelentős bírság került kiszabásra, mivel a rendezvényeken, fesztiválokon dolgozó hangtechnikus kollégák nem rendelkeznek szakirányú képesítéssel.
 
A másik, kiemelt problémakör az ágazatban dolgozó munkavállalók foglalkoztatása. A munkavállalókat helyes, jogszabály szerint lehetne foglalkoztatni, hiszen a Munka Törvénykönyve már szabályozza az atipikus foglalkoztatás. A rugalmas, családbarát foglalkoztatás ágazaton belüli megismertetése és bevezetése révén az ágazat foglalkoztatási kérdései szabályozott keretek közé terelhető, a vállalkozások működése gazdaságossabbá válhat.
 
A projekt célja
A projekt célja a Hangszeresek Országos Szövetségének (továbbiakban HANOSZ) társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a Hangszeres munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.
 
A projekt keretében a Hanosz egy általa képviselt nemzetgazdasági ágazatban, az ágazathoz, és az általa képviselt munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó, aktuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez járulhat hozzá tematikus projekt megvalósításával.
 
A projekt keretében olyan téma feldolgozására kerül sor, amelyek hosszútávon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet.
 
A projekt keretében az elért eredményeket oly módon tesszük elérhetővé, mutatjuk be, hogy azokat a munkaadók és munkavállalók minél szélesebb körben megismerhessék és felhasználhassák.
 
A projekt keretében feldolgozott témákhoz kapcsolódóan kísérleti (pilot) projekt megvalósítására kerül sor, melynek során a projekt keretében kidolgozott megoldás gyakorlatba való átültetése érdekében olyan tevékenységet valósítunk meg, amely egy komplex probléma megoldása érdekében, kis mintán, illetve szűk, de állandó résztvevői kör bevonásával valósítunk meg. A kísérleti projekt valós feltételek közt, alacsony idő- és költségráfordítással, tehát hatékonyan próbálja ki az adott tevékenységet, ugyanolyan szakmai igényességgel, mint egy hasonló, nagyobb léptékű fejlesztés. Célja a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A kísérleti projekt során létrejött kutatási tapasztalat vagy fejlesztési produktum inputként és egyfajta modellként szolgál egy további, nagyobb léptékű tevékenység megvalósításához.
 
A munkaerőpiaci feltételek változása gyakran a munkáltatókat és a munkavállalókat is kihívás elé állítja. A demográfiai, gazdasági és technológiai változásokhoz való alkalmazkodás a munkáltatók piacon maradásának, illetve a munkavállalók sikeres munkaerőpiaci részvételének alapvető feltétele.
 
Külföldi példák is alátámasztják, hogy a szociális partnerek által megvalósított projektek alkalmasak egy-egy munkaerőpiaci kihívás kezelésére, ráadásul mindez a munkaerőpiaci szereplők szükségleteinek, igényeinek messzemenő figyelembevételével valósul meg.
 
Az érdekképviseleti szervezetek a foglalkoztatás körülményeivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal, munkavállalással kapcsolatban felmerülő problémák kezelésében is lényeges és közvetlen szerepet játszanak. A jogszerű foglalkoztatás egyik feltétele, hogy a munkaerőpiaci szereplők hiteles és naprakész információkkal rendelkezzenek munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben, illetve, hogy az ezt biztosító szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek.
 
A munkakörülmények javítását és a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítását a hatósági
 
ellenőrzések hatékonyságának növelésével, az ellenőrzésekhez szükséges humánkapacitások és
 
erőforrások további erősítésével, valamint a jogtudatos magatartás elterjesztésével lehet megvalósítani.
 
Jelen projekt az aktuális munkaerőpiaci kihívásokhoz kapcsolódóan támogatja a kapacitásfejlesztést, ezáltal közelebb hozza az érdekképviseleti szervezeteket ezen kihívások megoldásához és egyúttal közvetlenebb kapcsolat kiépítésére is lehetőséget ad az általuk képviselt munkavállalói és munkáltatói, vállalkozói szervezetekkel.
 
A projekt keretében az alábbi tématerületekhez kapcsolódó programot kívánunk megvalósítani:
 
a munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra);
a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;
a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;
munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;
a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás;
felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira.
A projekt célcsoportja
Közvetlen célcsoport
Hangszeres, hangtechnikai kereskedelmi egységek, vállalkozások tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai
Fénytechnikai kereskedelmi egységek, vállalkozások tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai
Rendezvényszervező kereskedelmi egységek, vállalkozások tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai
Zenei, művészi pályán dolgozó, működő művészek
Közvetett célcsoport
hang, fény, zeneipar iránt érdeklődő magánszemélyek
A projekt során megvalósításra kerülő tevékenységek
A tevékenység során a 49 hangszeres vállalkozás bevonására kerül sor, melynek során munkaerőpiaci helyzetüket, humánerőforrás politikájukat világítjuk és tekintjük át. Megvizsgáljuk munkaerőgazdálkodási stratégiáját, a foglalkoztatás formáját. Felmérjük a rugalmas foglalkoztatás kialakítására történő átalakítás lehetőségét. A gyűjtött adatokat átvizsgáljuk, feldolgozzuk, majd az iparágban alkalmazható a Munka Törvénykönyvének megfelelő megoldási javaslatot, dokumentációs hátteret alakítunk ki.
Konzorciumi partner Szent György Közhasznú Nonprofit Kft. és az általa fenntartott Szent György Média és Informatikai Szakgimnáziummal együttműködve elkészül a Hangosító képzés e-tananyaga. Az elkészült tananyagot pilot projekt során 10 fő kiválasztott hallgató teszteli az e-képzés előnyeit, ezt követően, a tapasztalatok összegyűjtése után indul el a széleskörű szakmai képzés.

Vissza