A Szent György Nonprofit Kft. EFOP-1.3.4.-16-2017-00057 A szivárvány szárnyán- Közös Kincseink címmel nyert támogatásának programja

Fő célja:

  • az előítéletek csökkentéséhez és az elfogadás növeléséhez,
  • minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához.

Célcsoport:

Romák, Kormányhivatali, önkormányzati, hivatali dolgozók, Pedagógusok, Civil szervezetek, Kultúrális szakemberek, Családok, helyi lakosság, Gyermekek és iskolás korúak, Nemzetiségiek

Célcsoport bevonása:

A meglévő kapcsolati hálókon keresztül történik. A toborzás során az alábbi szerveztek bevonására kerül sor, akik kapcsolati hálónk további tagjai:
Vislocki Henrik Roma Szakkollégium, Pécsi Tudományi Egyetem romonologia tanszéke, Számá dá Noj Egyesület, Gilvánfai Tanoda, Szent Márton Caritas – Alsószentmárton, Roma Önkormányzatok, Helyi Önkormányzatok, Keret Alkotócsoport és annak szakmai kapcsolatai

Fontosnak tartjuk a helyszíni, személyes és közvetlen tájékoztatást. A szakmai hálózat felpezsdítése érdekében a projekt nyitányaként nyitó rendezvényt tartunk, ahol bemutatásra kerül a projekt és az elkövetkezendő hónapok eseményei. Ezt követően a hálózat tagjai folyamtosak aktív kapcsolatban állnak egymással.
A gyerekek bevonása a színházi darabokon és az azt követő drámapedagógiai feldolgozások alkalmában iskolai keretek között történik, ugyanígy a családok esetében nyilvános eseményeken történő bemutatással.

 

Szakmai program

Kulturális programokat szervez, kulturális programokra történő látogatás (színház, mozi, kiállítás, koncert): Kulturális eseményen történő jelenlétükkel képviselik a cigányságot, továbbá a többségi társadalom előítéleteit csökkenti oda-vissza.
Kortárs-amatőr roma-magyar színházi sorozat:

I.darab: Roma Holocaust (deportálások, történeti feldolgozása, helyi múltkutató csoportok bevonása, tágabb aspektusból történő vizsgálata) A társadalom szereplői és Roma szereplő együttes amatőr színdarabjának elkészítése, bemutatása

II.darab: Romák és magyarok eredete, története, vándorlásuk, történetük párhuzamba állítása, azonosságok és különbségek bemutatása.  Zenés színjáték. Roma és magyar szereplők együttes darabja.

III.darab: Új haza témában, Roma és magyar szereplők együttes darabja

Előadás helyszínek: Pécs, Sellye, Siklós, Szigetvár, Mohács, Pécsvárad, Vajszló, Ördögkatlan Fesztivál

10 helyszínen drámapedagógusok vezetésével az előadás után feldolgozó óra

Gasztrokultúra - roma és magyar konyha tematikus fesztivál: Számos párhuzam található a magyar és a roma gasztorkultúra között. Több olyan étel is van, amely mindkét konyhának alapvető eleme. Beszélhetünk a társadalom bármely szegmenséről, enni mindenki szeret, és életünk fontos részét képezi. Az egyes társadalmi rétegek között kapcsolódást jelent a gasztronómia, különbségek és azonosságok bemutatása. Közös időtöltés, beszélgetés, kapcsolódás.

Roma-Magyar Zenei találkozó fesztivál: Mindenki tudja, hogy az egyes társadalmi rétegek között kapcsolódást jelent a zene! A zene, mint közös nyelv, a világon mindenhol elfogadott, közérthető. A program célja a neves, befutott magyar vagy roma zenészek és a helyi roma és magyar zenészek közös rendezvénye.  Közös időtöltés, beszélgetés, kapcsolódás.

Fotókiállítás, Dokumentumfilm készítése: Projekt eredményességét mutatja, bemutathatóvá válik. Folyamatot dokumentálja. Maga a projektről készült fotók, film nem csak a projekt dokumentációját képezi de az képzőművészeti alkotás is, amely bemutatásra kerül a nyilvánosság előtt.

Kormányhivatali és hivatali érzékenyítő tréningek, Esélyórák, FB és közösségi média használata Romák részére: A célcsoport számára elérhetőbbé válnak a hivatalok szolgáltatásai, javul a minőség, elfogadó légkör alakul ki a hivatalnokok részéről, hatékonyabbá válik a munkavégzés, nincs vagy csökken a feszültség, helyette megjelenik az együttműködés. A hivatali dolgozók megismerik a kommunikációs nehézségeket, a konfliktusokat kezelni tudják a jövőben. Romák a hivatali dolgozó személyében a segítőt fogja látni, nem az ellenséget.

FB és közösségi média használata Romák részére.

Digitális felkészítés: a program célja az előítéletesség csökkentése, közösségi felületek használata, gyakorlati tréning. Megismerhetővé válnak a roma társadalom számára is a közösségi média használatának esélyei, veszélyei és lehetőségei.

Kiemelt cél a különbségek csökkentése, azonosságok bemutatása. Képessé válnak önmaguk képviseletére, előnyök és lehetőségek kifejezésére, fogadhatóbb kommunikációra. Tisztába kerülnek azzal, hogy milyen benyomásokat keltenek, és ezen hogyan tudnak változtatni.

Weboldal létrehozás, Médiatartalom gondozása, előállítása sajtó:

Folyamatos aktualizálás. Adatbázist állítunk fel, információkat gyűjtünk össze, amelyek a romákról szólnak, velük kapcsolatosak A honlap támogatja az együttműködő partnerek munkáját, más programokat is közvetít.

Tradicionális meséket, történeteket, linkeket is összegyűjtünk, közvetíti a helyi értékeket.

Lefontosabb kommunikációs csatorna napjainkban a közösségi média. A médiatartalmak által bemutatjuk a projekt/program eredményeit. Erősítjük a program jelenlétét és népszerűségét.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap közreműködésével valósult meg.

Támogatási összeg:   42 984 000 Ft

Projekt zárás időpontja: 2021.07.31.

Támogatás intenzitása: 100%

Vissza